Utredare föreslår Norrköping

Statens utredare Staffan Widlert föreslår att huvudkontoret för den nya Transportstyrelsen ska läggas i Norrköping. Valet har stått mellan Norrköping där Sjöfartsinspektionen håller till och Borlänge där Vägtrafikinspektionen finns, Örebro som ligger mitt emellan har också funnits med i diskussionen.Inspektionerna föreslås ligga kvar på sina respektive orter medan huvudkontoret alltså förläggs till Norrköping. Förslaget lämnas till regeringen i början av februari, sedan väntar remissrunda innan beslut kan tas i april. Utredaren anser fortfarande att myndigheten ska kunna börja fungera den 1 januari 2009.