Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Säkerhet

Utökat KBV-stöd till polisen vid antiterror-insatser

Kustbevakningen (KBV) kan ge ett betydelsefullt operativt stöd till Polismyndigheten vid insatser mot terrorism, tycker Regeringen och ger de båda myndigheterna i uppdrag att skapa en ordning för stödet.

KBV och Polismyndigheten får i uppdrag att analysera och föreslå en effektiv ordning för att KBV med kort varsel ska kunna bistå Polismyndigheten med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. 

Utveckla arbetet

– Kustbevakningen och Polismyndigheten samverkar inom det här området redan i dagsläget, men vi vill att arbetet utvecklas så att Polismyndigheten har de bästa förutsättningarna att genomföra insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Blocköverskridande överenskommelse

Uppdraget är en följd av regeringens och den borgerliga oppositionens senaste överenskommelse mot terrorism som presenterades i juni 2017. Uppdraget ska redovisas senast den 26 januari 2018.