Utländska fartyg får stanna längre i Estland

Estlands regering tillåter nu utländska fartyg att befinna sig i estniskt territorialvatten under fem dygn före gränskontroll, istället för ett dygn som tidigare medgavs. Förhoppningen är att detta ska underlätta trafiksituationen samt förbättra miljön, då fartyg som ligger vid redden och väntar på kajplats inte behöver gå ut på internationellt vatten för varje dygn.