Utländska befälhavare på finländska fartyg

Snart kan också medborgare inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bli befälhavare på finländska fartyg. Men trots att det inte längre kommer att krävas finländskt medborgarskap krävs i praktiken ändå kunskaper i finska eller svenska av befälhavarna. Den ändring i sjölagen som kommunikationsministeriet nu bereder ska motsvara lagstiftningen i EU. Europeiska kommissionen har ansett att kravet på medborgarskap hindrar arbetskraftens fria rörlighet och därför strider mot EU:s grundprinciper.