Kategori: Regelverk | Fartygsaffärer

Utlandsflottan marginellt mindre i Finland

En kartläggning som Sjöfartstidningen har gjort visar att den utlandsflaggade finländska handelsflottan var marginellt mindre i november 2012 än ett år tidigare. Främst beror detta på att några stora ropax-fartyg har bytt flagg.

Övriga kända förändringar gäller främst mindre torrlastfartyg. För närvarande uppskattas utlandsflottan bestå av över 40 större last- och passagerarfartyg med en total dödvikt om cirka 1,09 miljoner ton och ett totalt brutto om ca 1,07 miljoner. För ett år sedan var bruttot ca 1,16 miljoner och dödvikten ca 1,1 miljoner ton. Enligt TraFi:s statistik ingick 115 last- och passagerarfartyg om minst 500 bt i handelsflottan under finländsk flagg i slutet av oktober 2012. De hade ett sammanlagt brutto om 1,62 miljoner och en dödvikt om 1,05 miljoner ton.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.