”Utflaggning kritisk fråga för rekrytering”

Den expertgrupp som tillsattes av Sjöfartsverket på uppdrag av regeringen har nu kommit med en handlingsplan för ökad rekrytering inom sjöfarten. Bristen på sjöbefäl runt om i världen är omfattande, speciellt på maskinsidan. Expertgruppens handlingsplan bygger på en vision om att det även på längre sikt finns en internationellt konkurrenskraftig svensk sjöfartssektor, som kommer att ha ett kontinuerligt behov av att rekrytera personal.”Handlingsplanen består av förslag inom tre teman; attityder, utbildning och regelverk. Det akuta problemet med praktikplatser för studenter på sjöfartsutbildningar måste få en snabb lösning. En särskild utredare föreslås se över utbildningssystemet. Vidare föreslås också en särskild organisation för att samla sjöfartssektorn i genomförandet av marknadsföringsinsatser och i samverkan ska aktörer inom näringen arbeta för att etablera och utveckla ett gemensamt varumärke för det maritima klustret. Regelförändringar behövs främst vad det gäller skärgårdstrafiken.”Expertgruppen berör också problemet med utflaggning: ”För den verksamhet som bedrivs till sjöss har frågan om platser för ombordutbildning/praktik och fartygens flagg, svensk eller utländsk, kommit att framstå som de allra mest kritiska frågorna, och närmast avgörande för delar av rekryteringsbehovet. En minskande svensk handelsflotta försvårar dramatiskt för utbildningssektorn, men kommer, under rådande förutsättningar, också att betyda att efterfrågan på såväl svenskt manskap som befäl kommer att minska.”

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]