Fotograf: Tallink Silja

Kategori: Passagerarsjöfart | Politik

Uteblivet stöd kan hota Tallink Silja-jobb

På Tallink Silja AB i Stockholm är oron stor över att en formulering i villkoren för sjöfartsstödet kan hota jobben för upp till närmare tusen ombordanställda.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] tusen ombordanställda.

Enligt Tallink Silja AB är det en teknikalitet i lagen om sjöfartsstöd som riskerar att omkullkasta det arbete som gjorts för att rädda jobben på sjön under coronakrisen: ”Tusentals personer riskerar uppsägning om inte politikerna agerar snabbt. I förlängningen hotas sjöfarten, exporten och även turismen, som är helt beroende av fartygstrafiken till Sverige,” skriver rederiet i ett pressmeddelande.

”I trafik” skapar problem

Tallink SIlja påpekar i sitt pressmeddelande att sjöfartsstödet tillkom för att säkerställa svensk sjöfarts konkurrenskraft i en internationell kontext och därmed för att kunna behålla fartyg under svensk flagg. Enligt rederiet är villkoren för sjöfartsstöd i dag formulerade så att stöd utgår endast under förutsättning att ”fartyget används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden”.

Marcus Risberg, vd för Tallink Silja AB, varnar för att konsekvensen av ordalydelsen ”i trafik” är att sjöfartsstödet nu dras in när trafiken tillfälligt står stilla, vilket helt omintetgör de positiva effekterna av korttidspermitteringarna och därmed hotar verksamheten.

– Regeringen var snabb på att införa korttidspermittering vilket Tallink Silja direkt införde som ett sätt att säkra bolagets överlevnad och personalens anställningstrygghet. Därför är det mycket märkligt att regeringen nu verkar tillåta att en ordalydelse i förordningen om sjöfartsstöd helt omintetgör effekterna av dessa korttidspermitteringar, säger han.

Kan drabba 1.000 ombordanställda

I Tallink Silja AB kan upp till närmare tusen sjömän riskera att bli uppsagda om inte sjöfartsstödet kan löpa på parallellt med korttidspermitteringarna. Andra rederier har redan tvingats till uppsägningar. Marcus Risberg understryker att även andra branscher som är helt beroende av sjöfarten riskerar att drabbas, exempelvis export- och turistnäringen.

– Regeringens tystnad är oerhört frustrerande. Eftersom sjöfartsstödet redan är budgeterat för, och inte blir ett öre dyrare för att man samtidigt har infört korttidspermittering, så torde en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd endast vara en teknikalitet som skulle kunna rädda tusentals jobb och i förlängningen en näring som är av stor betydelse för Sverige, säger han enligt pressmeddelandet.

Två fartyg

Tallink Silja AB bemannar Tallink-flottans två svenskflaggade färjor, Silja Symphony och Galaxy. Silja Symphony ligger upplagd i Stockholm och Galaxy går för närvarande med kraftigt reducerad besättning huvudsakligen i lasttrafik mellan Stockholm–Åland–Åbo.

– Vi har inte lagt något varsel och skridit till verket med det hela, men om inte situationen löses så kan vi dessvärre bli nödgade att vidta åtgärder, säger Marcus Risberg till Sjöfartstidningen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]