Fotograf: Joachim Sjöström

Lotsarna strejkar

Avsaknaden av en lots som personalrepresentant i Finnpilots styrelse irriterar lotsförbundet som lägger ned arbetet för ett dygn i protest.

Lotsarna är inte längre representerade i det statsägda finländska lotsningsföretaget Finnpilot Pilotage Oy:s nya styrelse. Därför har lotsförbundets medlemmar belsutat att lägga ned arbetet för ett dygn i protest. Aktionen inleddes vid midnatt natten mellan tisdag och onsdag.

Lotsförbundet informerar att lotsarna inte längre har någon representant i bolagets styrelse efter att förbundets ordförande Antti Rautava har förlorat sin plats som personalrepresentant i styrelsen. Lotsarna kan inte förstå och godkänna ett sådant beslut som enbart fördjupar den förtroendebrist som redan existerar mellan lotsarna och bolaget, skriver man i sitt cirkulär.

Små förseningar

Finnpilot uppgav vid middagstid att aktionen inte förorsakat några nämnvärda förseningar i fartygstrafiken. Under dygnets 12 första timmar hade sammanlagt 23 lotsningar genomförts av vilka tre försenades.

Finnpilot är under kommunikationsministeriets ägarstyrning. Enhetschef Mika Mäkilä vid kommunikationsminsteriet säger till Sjöfartstidningen att bolagsstämman valde ny styrelse för Finnpilot Pilotage Oy på tisdagen och att mandatperioden är ett år.

– Jag vill inte kommentera personvalen och varför inte någon från lotsförbundet valts in, det väsentliga är att en person har valts in från personalen i enlighet med reglerna för vår bolagsstyrning, säger Mäkilä.

Känsliga frågor

Antti Rautava vet inte varför det har uppstått en sådan situation.

– Styrelsen var inte inbjuden till bolagsstämman och jag fick från ministeriet besked att antalet platser i styrelsen har reducerats med en och att jag inte längre är medlem, säger han till Sjöfartstidningen.

Han misstänker att de ärenden som han lyft fram under sitt styrelsearbete kan ha påverkat åtgärden.

– Jag har strävat efter att ta upp bland annat att bolagets strategiska linjedragning och tjänstemännens anvisningar borde ta i beaktande lotsningslagen som styr hela verksamheten.

Vidare tror han att hans kritik mot systemet att utdela bonus till ledningen kan ligga bakom.