Fotograf: W.carter / Wikimedia Commons

Kategori: Miljö

Utbyggnaden av Preemraff omprövas

Mark- och miljööverdomstolen kommer att ta upp Preems tillstånd att bygga ut raffinaderiet i Lysekil till prövning. 

Preem har tidigare fått tillstånd till utbyggnaden i den lägre instansen, Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, att bygga ut sitt raffinaderi Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats av flera miljöorganisationer och ett stort antal privatpersoner, som är kritiska mot att en genomförd utbyggnad innebär att raffinaderiets utsläpp av koldioxid ökar från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år.

Hydrocracker

I Preems utbyggnadsplaner ingår bland annat konstruktion av en Residue Hydrocracker, där man kommer att kunna uppgradera en större andel tjockolja än tidigare till bränsle med lägre halt av svavel. Tanken är att möta den kommande ökade efterfrågan på sådana bränslen, efter att IMO:s sulphur cap träder i kraft den 1 januari 2020.

Nettoeffekt

Enligt Preems beräkningar kommer de mer miljövänliga bränslena som de ska producera efter utbyggnaden att reducera utsläppen i användarledet och därmed göra nettoeffekten av raffinaderiutbyggnaden positiv för miljön, trots ökade utsläpp i produktionsskedet.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar att man nu påbörjar den skriftväxling som behöver vara klar för att målet ska kunna avgöras. Domstolen planerar preliminärt att hålla huvudförhandling första kvartalet 2020.