Kategori: Hamn/Logistik

Utbyggnaden av hamnbanan tidigareläggs

Den så kallade hamnbanan i Göteborg får dubbelspår fyra år tidigare än beräknat, detta kommer regeringen att föreslå i sin infrastrukturbudget i höst. Vilket innebär att utbyggnaden av den tio kilometer långa hamnbanan inleds redan 2014. Utbyggnaden omfattar dubbelspår på större delen av hamnbanan och en ny järnvägsbro över Göta älv.– Ett mycket efterlängtat och positivt besked för industrin i hela Sverige. Hamnbanan är Sveriges pulsåder – ett stopp på den får stora konsekvenser för import- och exportföretag i hela landet, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.Idag trafikeras den enkelspåriga banan av 60 till 70 godståg per dygn, vilket gör den väldigt sårbar för störningar. Dessutom börjar det bli kapacitetsbrist.Göteborgs Hamn, AB Volvo, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och EU går in med SEK 365 miljoner till utbyggnaden av Hamnbanan.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.