USA bordar fartyg från Iran

Amerikanska kustbevakningen (US Coast Guard) har börjat inspektera fartyg som har anlöpt en iransk hamn de senaste fem anlöpen innan fartyget kommer till USA, skriver the New York Sun. Fartyget bordas på amerikanskt territorialvatten innan de når hamn. Departementet för inrikes säkerhet (the Department of Homeland Security) betraktar Iran som ett land med svaga terrorismkontroller, varför denna nya säkerhetsstandard behövs i USA.