US Coast Guard-chef tar till sig av massiv kritik från sjöfarare

Chefen för den amerikanska kustbevakningen, kommendör Thad Allen, har tagit till sig av den massiva kritiken från sjöfolk och organisationer inom den internationella sjöfarten över hur US Coast Guard behandlar utländska ombordanställda i amerikanska hamnar. I en skrivelse ställd till alla anställda inom kustbevakningen uppmanar han dem att behandla sjöfolk på handelsfartyg med största professionalism och respekt. Han skriver att han fått ta emot rapporter från högt respekterade professionella om bordningar, inspektioner och utredningar gjorda av US Coast Guard som inte varit professionellt utförda. Dessutom skall en del av dessa ha sagt till Allen att man förlorat allt det förtroende man tidigare haft för US Coast Guard och att man är rädda för vedergällning om man öppet kritiserar kustbevakningen. Enligt Allen måste detta ändras och han understryker att behöriga sjöfarare är professionella som delar US Coast Guards intresse av en sjöfartsnäring som är säker och uppfyller miljökraven.