Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik

Upptrappning av hamnkonflikten

Hamnkonflikten trappas upp; fler hamnar berörs av strejker samtidigt som Sveriges Hamnar lockoutvarslar. Nu har också medlare utsetts med en första förhandling i morgon lördag.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ndling i morgon lördag.

När det första varslet lades i måndags berördes tio hamnar. Sedan dess har varsel om fler punktstrejker lagts och nu berörs även Stockholm och roro-terminalen i Göteborg. Totalt handlar det om 25 konfliktvarsel, till övervägande delen strejker, men även övertids-, nyanställnings-, och inhyrningsblockader. Punktstrejkerna träder i kraft onsdag 23 januari och pågår fram till och med måndag, frånsett lördagen då inga stridsåtgärder är inplanerade. Strejkerna kommer i de flesta fall att pågå under ett par timmar, men i till exempel roro-terminalen i Göteborg handlar det om upp till sex timmar.  

Hela dagar

Efter de utökade strejkvarslen svarade Sveriges Hamnar på torsdagen med lockoutvarsel under hela de dagar som Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder är tänkta att äga rum. Lockouterna riktas enbart mot medlemmar i Hamnarbetarförbundet. 

– Det här känns förvånande och oseriöst. Dels försöker man låtsas som att det här inte innebär en upptrappning trots att man utvidgar produktionsstoppen, i flera hamnar från 2 till 15 timmar. Samtidigt verkar man ha struntat i gällande varselregler om att stridsåtgärder ska meddelas minst 9 dagar i förväg, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Svenska Hamnarbetarförbundet. 

”Miljardbelopp”

Enligt Mattias Dahl, vd för Transportföretagen som Sveriges Hamnar är en del av, är lockoutvarslen ett svar på den ”hagelstorm av konfliktvarsel” som lagts och som kommer att genomföras om inte konfliktvarslen dras tillbaka.

– Vi försvarar oss mot en konflikt som hotar att kosta Sverige miljardbelopp, hotar vårt gällande avtal och relation med LO-förbundet Transport samt hotar hela den svenska arbetsmarknadsmodellen. Därför lockoutar vi Hamnarbetarförbundet, säger han. 

Medlare utsedda

Under fredagen utsåg också medlare i konflikten. Dessa är Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström. Parterna i konflikten har kallats till möte i Svenskt Näringslivs lokaler i Stockholm i morgon lördag. 

– Hamnkonflikten har hitintills kostat Sverige miljardbelopp. Hamnarbetarförbundets varslade stridsåtgärder är förödande för landet. Vi välkomnar därför medling och sätter stor tilltro till medlarnas gedigna erfarenhet och kunskaper, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hamnar. 

Erik Helgeson är kritisk till valet av medlare.  

– Gällande kommande medling står vi självklart till förfogande och hoppas på konstruktiva samtal. Samtidigt känns det väldigt märkligt att Medlingsinstitutet återigen utsett Anders Lindström trots att vi varit så tydliga i vår kritik av hans tidigare insats på APM Terminals.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]