Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Regelverk

Skärpt tonläge i skärgårdstrafiken

Konflikten inom den pågående skärgårdskonflikten skärps. Sjöbefälsföreningen anklagar Almega för strejkbryteri och utökar sitt varsel.

Den strejk som pågår inom skärgårstrafiken sedan i tisdags tycks vara långt ifrån en lösning. Enligt Sjöbefälsföreningen kringgår Almegas medlemsföretag Strömma den pågående strejken genom att ta in underentreprenörer och operatörer som kör linjer som omfattas av strejken.

– Vi känner oss tvingade att utöka konflikten på detta sätt. Även om en strejk inte är reglerad i lag så bryter nu Almega mot den svenska modell som vi haft på arbetsmarknaden under en väldigt lång tid och vi alla varit så stolta över. Almega har till och med sagt att strejkbryteri är ett ”hittepåbegrepp”, säger Mats Jäderland, vd för Sjöbefälsföreningen och syftar på en artikel som publicerats på Arbetets nätupplaga, där Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen, bland annat säger följande:

– Precis som vi respekterar att facket tar ut sina medlemmar i strejk måste de respektera att företagen försöker begränsa konfliktens skadeverkningar. Det ligger i företagens uppdrag.

Inga förhandlingar

Enligt Mats Jäderland utökar man nu alltså därför konflikten med ett varsel som omfattar Strömmas samtliga underentreprenörer och träder i kraft vid midnatt den 26 april 2016 om inte parterna kommer överens innan dess.

– Vi har inte haft några förhandlingar varken igår eller idag, och har inte heller haft någon kontakt med medlarna idag. Men dagen är inte slut än och kontorstid gäller ju inte vid sådana här förhandlingar så vi får väl se vad som händer, säger Mats Jäderland som räknar med att träffa medlarna innan helgen.

– Jag är övertygad om att de nu sitter och räknar på ett förslag, och jag tror nog att alla parter är angelägna om att den här konflikten blir löst.

Flera avtalspunkter 

Konflikten i skärgårdstrafiken handlar om hur det nya kollektivavtalet ska se ut. Dels ska tre olika befintliga avtal på området förhandlas fram till ett enda avtal, dels ska man enas om lönesättningssystemet – där Sjöbefälsföreningen vill ha tarifflöner medan Almega förordar individuell lönesättning. Dessutom ska en sedvanlig generell löneförhöjning inom området förhandlas fram.

Den pågående strejken berör cirka 10 procent av de 300 medlemmar i Sjöbefälsföreningen som arbetar i skärgårdstrafiken, det vill säga 30-40 personer. För Stockholms del berörs flera av de rederier som kör passagerartrafik i skärgården samt Djurgårdsfärjorna. För Göteborgs del handlar det främst om att en del linjer i södra skärgården kör med glesare tidtabeller. Hela listan på berörda rederier hittar du här.