Upphuggningsvarven i Bangladesh hotas av stängning

Högsta domstolen i Bangladesh har beslutat att alla upphuggningsvarv som inte har miljögodkännande skall stängas inom två veckor. Enligt organisationen Platform of Shipbreaking har inget av de 36 varven i Chittagong ett sådant godkännande. Domstolen beslutade också att fartyg som finns på Greenpeace lista över farliga fartyg inte kommer att tillåtas segla in på landets vatten. Fartyg som skall återvinnas måste också vara fria från asbest, tungmetaller och oljeblandat vatten innan de anländer till ett varv.Upphuggningsindustrin i Bangladesh sysselsätter cirka 250.000 människor under villkor som väckt stark kritik från många håll internationellt. Skulle varven stängas innebär detta dessutom stora bekymmer för världssjöfarten eftersom landets upphuggningsindustri är en av de största i världen och det finns knappast tillräcklig alternativ kapacitet för att ersätta varven i Bangladesh, särskilt som upphuggningen av äldre fartyg tagit rejäl fart i finanskrisens kölvatten.Varvsindustrin väntas överklaga domen.