Upphuggningsmarknaden i nedgång

Marknaden för upphuggning har drabbats hårt av den globala finansiella kris som råder. Upphuggarna i Pakistan, Bangladesh och Indien har drabbats särskilt hårt av en kombination av minskade stålpriser liksom problem med den lokala valutan. Den indiska rupien har fallit kraftigt mot den amerikanska dollarn. Flera affärer har stoppats på grund av att banker i väst inte längre accepterar krediter från banker i Indien och Bangladesh. Priset per lätt ton deplacement har fallit till USD 100–150 från tidigare USD 500–600.