Upphuggningen tar fart – priserna sjunker

Intresset bland rederierna för utskrotning har ökat markant, och efter fyra månader av 2009 närmar sig nu försäljningen av äldre fartyg till upphuggningsvarven den samlade försäljningen under hela förra året. Enligt Clarkson har fartyg på totalt 10,8 miljoner ton dödvikt sålts för upphuggning, framför allt i Indien, Pakistan och Bangladesh. Siffran för i år är dessutom nästan lika stor som utskrotningen under 2006 och 2007 tillsammans.Det ökande utbudet av upphuggningskandidater pressar också priserna som varven är villiga att betala. Sommaren 2008 betalade upphuggarna uppemot USD 750 per ton lätt deplacement (ldt). Därefter störtdök priset, men efter att ha bottnat kring USD 200 per ldt steg det åter, för att hamna i intervallet USD 300–350 i mars. Sedan dess har det sjunkit igen och är nu nere runt USD 250 per ldt.