Upphuggning av fartyg utnyttjas av kriminella och terrorister

Det finns en uppenbar risk att terrorister och maffia utnyttjar och gör stora vinster på verksamheten vid upphuggningsvarven i Alang i Indien. Det hävdar den indiska marina underrättelsetjänsten i en hemlig rapport som dagstidningen Times of India dock skall ha tagit del av. Enligt rapporten är den indiska kriminella ligan D-gang, en grupp som leds av Dawood Ibrahim och som skall ha kopplingar till Usama bin Laden, involverad i de flesta skrotningsaffärer. Man gör dels rena vinster på metallaffärer samtidigt som man tvättar pengar genom Hawala-systemet, ett inofficiellt banksystem utan bokföring och verifikationer av transaktioner. Rapporten uppskattar att 40-50 procent av handeln med den återvunna metallen är illegal. Man misstänker också att transporten av skrotfartygen till Alang används för kriminella handlingar eftersom besättningarna på fartygen och bogserbåtar inte kontrolleras. Underrättelsetjänsten anser att det är mycket möjligt att fartygen används för smuggling av sprängämnen och kontraband samt för transporter av terrorister/kriminella och för insamling av hemlig data som sjömätning och kartläggning av kustlinjen.Rapporten är en del av den faktainsamling som den indiska Högsta Domstolen har beordrat i samband med undersökningen av miljörisker i samband med oreglerad upphuggning av fartyg.