Totalt har 18 rederier fått tilldelningsavtal med Försvarsmakten genom upphandlingen av fartygskapacitet i kust- och närsjöfart.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Beredskap

Upphandling klar – 18 rederier i försvarsavtal

Efter att Försvarsmakten gjort om upphandlingen av fartygskapacitet i kust- och närsjöfart har nu 18 leverantörer tilldelats avtal.
Det var i slutet av förra året som försvarsmakterna i Sverige och Finland gemensamt inledde en upphandling av fartygskapacitet i kust- och närsjöfart. Men på grund av att enbart 13 av de 25 leverantörerna som skickat in anbud inom ansökningstiden uppfyllde kravställningen gjordes upphandlingen om. Och nu är den nya upphandlingen snart i mål.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]tidningen.se/forsvaret-upphandlar-fartyg-med-finland/”>fartygskapacitet i kust- och närsjöfart. Men på grund av att enbart 13 av de 25 leverantörerna som skickat in anbud inom ansökningstiden uppfyllde kravställningen gjordes upphandlingen om. Och nu är den nya upphandlingen snart i mål.

– Det inkom 24 ansökningar i det första steget av upphandlingen och totalt 18 anbud i det andra. Detta innebär 18 ramavtalsleverantörer om allt blir enligt tilldelningsbeslutet och det anser vi är ett väldigt gott resultat. Det stärker Försvarsmaktens möjlighet till försvar genom att vi kan nyttja civila leverantörer, men även totalförsvaret genom alla de övriga myndigheterna som är delaktiga, säger David Granbom, strategisk inköpare på Försvarsmakten till Sjöfartstidningen.

Måste vänta ut avtalsspärr 

Upphandlingen har varit fördelad på två anbudsområden. Det första handlar om hyra, rese- och tidsbefraktning av fartyg, det andra området handlar om linjetrafik mellan Sverige, Finland och Kontinenten.

Under måndagen den 26 juni publicerade Försvarsmakten sitt tilldelsningsbeslut där det framgår att Försvarsmakten avser att teckna ramavtal med 18 rederier. Dock måste den avtalsspärr på tio dagar löpa ut först innan ramavtalen kan tecknas.

– Det innebär att deltagarna i upphandlingen och även andra har möjlighet att överpröva vårt tilldelningsbeslut, säger David Granbom.

Lyckats täcka alla fartygstyper

Den fartygskapacitet som upphandlingen avser att säkerställa är rorofartyg, ropaxfartyg, torrlastfartyg samt oljetankfartyg. Enligt David Granbom har de lyckats täcka in de områdena.

– Vi har fått täckning gällande samtliga fartygskategorier. Sedan har vissa kategorier bättre täckning än andra, men som helhet är det ett fullgott resultat och vi är väldigt nöjda med det, säger David Granbom.

Avtalsperioden är på ett år, men ytterligare tidsoptioner gör att det maximalt rör sig om sju år. Försvarsmakten har tidigare uppskattat det totala värdet av upphandlingen till 35 miljoner euro och takvolymen till 50 miljoner euro.

Nu väntar implementering

Efter att ramavtalen har tecknats väntar nu en implementeringsfas.

– Beroende på vilka fartygstyper och vilket erbjudande redarna har, så kan de bli inblandade i olika uppdrag efter det. Nu har vi satt ramarna och nu gäller det att nyttja det som finns innanför dem så att det kommer till nytta för både vår verksamhet och hela totalförsvaret, säger David Granbom.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]