Uppgörelse om arbete på röda dagar i Göteborgs Hamn

Hamnarbetarförbundet drog på onsdagen tillbaka sitt strejkvarsel, efter att Göteborgs Hamn presenterat ett system för hur arbete på röda dagar kan lösas. Tidigare har arbete på röda dagar varit frivilligt, vilket hamnens rederikunder varit missnöjda med eftersom de vill ha garanterad produktion året runt. Det nya förslaget innebär att hamnarbetarna i förväg åtar sig att jobba på de röda dagar som finns inom deras ordinarie schema. Om antalet frivilliga inte räcker kan arbetsgivaren kalla in personal för att täcka behovet. För de sju dagar som inte täcks in i förslaget gäller som tidigare frivilligt övertidsarbete.