Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Forskning

”Uppfinn inte hjulet på nytt!”

Med hjälp av samarbetsplattformen Zero Vision Tool är Sverige världsledande i att ta fram nya fartyg och koncept för en hållbar sjöfart – något som sjöfarten i Medelhavet kan dra nytta av när SECA kommer dit.

Brian Simpson, EU:s samordnare för Motorways of the Sea (MoS), var en av deltagarna i ett seminarium som på måndagen arrangerades av Zero Vision Tool (ZVT) i Almedalen.

– Infrastrukturen finns där, men det är en utmaning för oss att få sjötransporter på den politiska agendan. Jag tror att någon i kommissionen kom fram till att 70 procent av vår externa och 40 procent av vår interna handel går sjövägen. Det vore bra om vi hade något som återspeglar detta och därför skapades korridor MoS, som omfattar alla sjöområden inom EU och även i vissa fall utanför.

Detaljerad plan

Brian Simpson berättar att det nu finns en detaljerad plan för implementeringen och den prioriterar miljö, maritima logistikkedjor samt den mänskliga faktorn och trafikmanagement, där vi försöker göra det så säkert som möjligt att resa till sjöss.

– Sverige och även Finland är i första ledet att föra utvecklingen framåt i Östersjön och vårt huvudfokus skulle nu vara att leverera sjötransporter som ett effektivt och hållbart transportslag inom hela TEN-T nätverket.

– Vi måste kommunicera och arbeta med de nio vertikala korridorerna för att lösa flaskhalsarna, och detta gäller i synnerhet för frakt. Det är ibland svårt eftersom passagerare prioriteras i Europa. Vi behöver flankstöd av sjöfartsnationerna för att få sjötransporter högst upp på agendan.

Medelhavet

Medelhavet är inte ännu ett SECA, men Brian Simpson är övertygad om att detta kommar att ändras.

– IMO verkar tveka om de ska göra det, eftersom det finns många greker i IMO. Jag är övertygad om att om inte IMO gör det så gör EU det.

Ett problem är enligt honom att flottan i Medelhavet har en hög medelålder. 

– I själva verket  behöver de bygga nya fartyg. Vi vill inte att Medelhavet ska uppfinna hjulet på nytt. Det har redan uppfunnits. Jag säger till dem att de måste se vad man har gjort i Östersjön, vilka misstag som har gjorts och vad man har lärt sig av detta. Låt oss använda dessa erfarenheter på andra håll i världen.