Uppåt för Scandlines

Scandlines gjorde ett bra första halvår 2008. Rederiet har nio linjer i Östersjöområdet. Under perioden transporterade linjerna 7,8 miljoner passagerare, vilket är en uppgång med 1,5 procent. Biltransporterna ökade med 1,9 procent till 1,6 miljoner fordon. Lastbilar och trailrar ökade med 4,5 procent till 571.000 enheter. Järnvägsvagnar ökade med 5,6 procent till 44.760 enheter. Det enda minusresultatet gäller busstransporterna som sjönk med 4,7 procent till 32.600.