Uppåt för Lauritzen

Danska J. Lauritzen rapporterar ett resultat på USD 99,6 miljoner för första halvåret 2010, det är en markant uppgång från samma period föregående år då resultatet landade på blygsamma 1,9 miljoner.– Vi är väldigt nöjda med koncernens resultat generellt sett. Själv är jag tillfreds med Lauritzen Tankers och Lauritzen Kosans resultat, även om den senare uppvisar ett negativt men förväntat resultat, säger Jan-Kastrup-Nielsen, chef för Lauritzen Tankers och Lauritzen Kosan.Lauritzen Bulkers är den stora vinstmaskinen i koncernen, bolaget gör ett resultat på USD 93,8 miljoner, jämfört med USD 19,4 miljoner i fjol. Koncernen förväntar sig ett årsresultat på omkring USD 120–125 miljoner, före försäljning av fartyg.