Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Upp för roro och ned för container i Göteborg

Europatrafiken tenderar att öka i Göteborgs Hamn medan containertrafiken återspeglar en global nedgång.

Under första halvåret 2014 hanterades 424.000 TEU i Göteborgs Hamn, vilket innebär en nedgång med nio procent jämfört med första halvåret 2013. Antalet roro-enheter ökade däremot med tre procent till 286.000.

Nedgången i containertrafiken återspeglar situationen i den globala varuhandeln, som enligt Göteborgs Hamn ofta sker med containerfartyg. Däremot är roro-trafiken en utpräglad Europatrafik.

Totalt uppges cirka 30 procent av Sveriges import och export skeppas via Göteborgs Hamn. Därför märks upp- och nedgångar i ekonomin tydligt i förändrade godsflöden.

Största containerhamnen

Göteborg är Sveriges största containerhamn och hanterar nästan 60 procent av alla containrar som skeppas till eller från Sverige. Inom containertrafiken har exporten minskat mer än importen.

– Detta kan vara en indikator på att Sveriges handel med de snabbväxande ekonomierna i andra världsdelar inte ökar i samma takt som tidigare, påpekar Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Tyskland ökar mest

Inom rorotrafiken ökade handeln med Tyskland med nio procent, England med åtta procent och Belgien med åtta procent.

– Europafrakterna har ökat stadigt i cirka ett år tack vare återhämtningen i ekonomin. Nu har det nyligen kommit signaler om inbromsad tillväxt i Europa men det är inget vi ser i våra volymer än, säger Magnus Kårestedt.

Volvo räddar bilhanteringen

Antalet fabriksnya bilar som skeppats över Göteborgs Hamn har ökat med 17 procent under perioden. Totalt hanterades 89.000 nya personbilar. Tillväxten beror främst på ökad export från Volvo.

Importen av råolja och utskeppningar av raffinerade produkter, till exempel diesel och bensin, har minskat med 11 procent till 9,1 miljoner ton. Hamnen uppger att detta beror på låga marginaler för raffinerade produkter samt en osäkerhet om oljepriset globalt.

Stark färjetrafik

Det ser även bra ut för färjetrafiken över Göteborg. Antalet passagerare har gått upp med fem procent till 774.000 under årets första halvår. Hamnen noterar dessutom rekordår för kryssningstrafiken med hela 73 anlöp – av vilka 38 under första halvåret – och totalt 120.000 kryssningspassagerare.