Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Forskning

Undersöker sjömäns psykiska hälsa

ITF har gett Yale University i uppdrag att genomföra en grundlig undersökning av sjömäns psykiska hälsa.

International Transport Workers’ Federation, ITF, har med hjälp av finansiering från ITF Seafarers’ Trust initierat en omfattande undersökning av sjömäns psykiska hälsa.

Studien genomförs av forskare på Yale University som redan tidigare gjort en liknande studie. Den tidigare undersökningen visade att en dryg fjärdedel av de svarande sjömännen, som kom från olika delar av världen, visade tecken på depression.

Vill nå sjömän internationellt

Den förra undersökningen nådde nära 1.000 sjömän. I nästa undersökning hoppas de få svar från minst 2.000. Enkätfrågorna har tagits fram och utprövats med hjälp av svaren från 100 sjömän i Newark i USA.

ITF:s förhoppning är att undersökningen ska ge en bild av hur sjömän internationellt mår och att det ska leda till lämpliga rekommendationer för förbättrad arbetsmiljö ombord samt minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Enkäten finns att svara på nu. Den är på engelska och tar cirka tio minuter att genomföra.

Mer fakta

Tidigare i år gjorde Sjöfartstidningen ett reportage om Yale-forskningen kring sjöfolks hälsa. Reportaget finns att ladda ned här (PDF 385K).