Fotograf: SST arkiv

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | RoRo

Underlag för upphandling

Trafikverket har nu offentliggjort underlaget för anbud på färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet från februari 2017 och 10 år framöver. Kravet på långsammare trafik har slopats efter en massiv kritikstorm från gotlänningarna och det blir även fortsättningsvis trafik till och från Oskarshamn och Nynäshamn.

Därmed verkar det kört för trafik året runt mellan Gotland och Västervik som varit ett alternativ i debatten. Myndigheten har nu valt att inte reglera trafiken i detalj utan har ställt ett antal minimikrav.

– Jag bedömer att det kan bli både bättre kvalitet samt miljövänligare och billigare för samhället om anbudsgivarna själva får möjlighet att presentera trafiklösningar som vi sedan kan jämföra i upphandlingen istället för att vi går ut och låser oss i förväg, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Han menar att det därför inte går att idag i detalj kunna säga hur trafiken kommer att se ut 2017.

Kraven på turtäthet och överfartstid är desamma som i den tidigare upphandlingen. Godstrafiken på södra linjen styrs till Oskarshamn. Dagsresor skall kunna göras till Stockholm med minst åtta timmar på fastlandet för gotlänningarna som också får ett maxpris för biljetterna. Även godset får ett maxpris. Kapaciteten skall också ökas i systemet eftersom efterfrågan bedöms öka. Underlaget skall medge en ökning med 50 procent utöver den historiska utvecklingen.

Staten tar 50 procent av bränsleprisrisken över en viss nivå. Avtalet blir ett så kallat nettoavtal där operatören får en fast ersättning av staten, vars kostnad för Gotlandstrafiken idag uppgår till cirka 420 miljoner kronor per år.

Anbudstiden är sex månader och Trafikverket räknar med att kontrakt skrivs under första halvåret 2014.