Umeå och Vasa tar över Kvarkentrafik

Sverige och Finland försöker få stöd från EU för att trygga fortsatt trafik på färjeleden Umeå–Vasa. Efter RG Lines konkurs hösten 2011 har trafiken opererats av konkursboet, men i höst kommer ett rederi som ägs gemensamt av städerna Umeå och Vasa att ta över. Det är inte ännu klart om rederiet kommer att sätta in en ny färja eller fortsätta med nuvarande RG I. Enligt det finländska TV-bolaget MTV3:s nyheter kommer vardera parten till en början att investera EUR 1,5 miljoner i trafiken. Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa, säger till MTV3 att detta är en mycket bra lösning.– Vi har under många års tid sett att det är svårt att uppnå affärsmässig lönsamhet, säger han.Eftersom överfarten är en länk i europaväg E12 anser städerna att det inte enbart är deras sak att upprätthålla färjetrafiken.– Eftersom den går utanför våra områden ser vi det som naturligt att en del av ansvaret även ligger hos finska och svenska staten samt EU, säger Häyry.