Wasaline är en av deltagarna i projektet. Här Aurora Botnia i Umeå.

Fotograf: Umeå Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Umeå hamn står modell för gröna korridorer

Hamnen i Umeå ska stå modell i en pilotstudie med syfte att stärka och förlänga de gröna sjöfartskorridorer som initierats av EU.

Just nu pågår arbetet med att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.

– Genom detta projekt vill vi förlänga korridoren och påskynda övergången till fossilfria transporter och operationer. Vi hoppas kunna visa Umeå hamn som ett gott exempel på hur man kan minska utsläppen, driva på miljövänliga investeringar och stödja de gröna sjöfartskorridorerna, säger Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef för Kvarken Ports i ett pressmeddelande.

Projektet ska enligt pressmeddelandet titta på hur man kan utföra fossilfria operationer inom hamnen, hur man kan möjliggöra för andra att utföra fossilfria operationer, hur man kan möjliggöra för speditörer och varuägare att redovisa och infria sina miljömål samt hur man ska kunna redovisa nodens utsläpp per transportuppdrag.

– Det räcker inte med att fokusera på den miljöpåverkan som sker vid förflyttningen mellan noder i transportsystemet, utan vi behöver också fånga de miljöutsläpp som sker i transportsystemets olika noder, säger Mikael Lind, adjungerad professor inom maritim informatik vid Rise, i pressmeddelandet.

Flera aktörer inblandade

Rise är projektledare och projektet utförs tillsammans med Kvarken Ports, Wasaline, Norra Timber, Green Cargo och Kalmar/Cargotec. Projektet startade i november 2023 och kommer att pågå i ett år. Vinnova är delfinansiär.

– Vi sätter stor vikt på samarbetet med projektparterna och Rise som besitter kunskapen och bredden att kunna driva den här typen av projekt. Vi hoppas att Umeå hamn kan bli en föregångare för andra hamnar i den gröna omställningen, säger Christer Nederstedt.

Vasa Stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa i Finland. Avtalet uppges innebära ett starkt engagemang för främjande av hållbar trafik och för samarbete mellan städerna och deras aktörer. Genom samarbetet eftersträvas att förbindelsen ska vara klimatneutral år 2030.

”Det vi mäter kan vi förstå”

– I projektet kommer vi att rigga en så kallad systemdemonstrator där information om klimatpåverkan fångas och delas till hamnens intressenter. Det vi mäter kan vi förstå och förändra och idag ställs allt större krav från transportköpare om hållbara operationer och redovisning av transportsystemets miljöavtryck, säger Sandra Haraldson, senior forskare vid Rise i pressmeddelandet.

Enligt Umeå hamn ligger man sedan tidigare ligger långt fram inom såväl innovationsprojekt som bygg- och utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och framtidssäkra hamnen. Detta är extra viktigt då godsvolymerna stadigt ökar och hamnen i Umeå uppges ha en stor regional nytta och ett stort upptagningsområde.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]