Umeå Hamn slår rekord för femte året i rad

För femte året i rad slår Umeå Hamn rekord i mängden hanterat gods. Totalt hanterades 2,2 miljoner ton i hamnen. Jämfört med 2005 är ökningen 6,2 procent. Störst ökning i godsvolym stod färjan Vasa för, 32,7 procent. Även containerhanteringen ökade rejält med 25 procent, cementhanteringen gick upp med 23 procent 2006 och sågade trävaror, som är ett stort godsslag i hamnen, ökade med i sammanhanget blygsamma 5,5 procent.Det totala värdet på godset som passerar Umeå Hamn var omkring 12,5 miljarder kronor och 950 fartyg anlöpte hamnen under året.