Umeå Hamn satsar SEK 75 miljoner på nytt hamnområde

Umeå Hamn inviger nu ett nytt hamnområde på 50.000 kvm med en nyanlagd kaj på 150 meter. Investeringsbeloppet uppgår till SEK 75 miljoner. Enligt hamledningen behövs investeringen för att klara trycket från regionens näringsliv som behöver en effektivare hamnkapacitet.