Tyskland varnar kryssningsfartyg

Den tyska regeringen råder kryssningsrederier att inte längre segla nära den somaliska kusten, på grund av risken för kapningar och kidnappningar. Tyska staten kommer inte att betala för räddningsinsatser då rederier som struntat i varningarna attackeras av pirater.– Enskilda militäreskorter för kryssningsfartyg, som krävs av industrin, är orealistiskt och inte genomförbart. Den tyska marinen har viktigare uppdrag än så, säger kristdemokraten Klaus Brähmig, skriver Lloyd’s List.Brähmig menar att länder som drar nytta av kryssningsindustrin, till exempel Egypten, ska delfinansiera säkerhetsinsatser.Försvarsminister Franz Josef Jung säger också att kryssningsrederier inte längre bör segla under bekvämlighetsflagg, de som seglar under utländsk flagg och utan tysk besättning kommer inte att ges prioritet av EU:s marina sjöoperation Atalanta. EU prioriterar först och främst FN:s livsmedelstransporter, i andra hand fartyg som är flaggade inom EU.