Tysk vägavgift bakom ny ro-ro linje

En ny sjöbaserad linje kommer att starta i februari 2009 som en direkt följd av Tysklands beslut att höja vägavgiften (maut). Det är Sea-Cargo, som redan har en ro-ro-linje till Esbjerg med anlöp i Stavanger och vidare förbindelse till Aberdeen, som kommer att starta en ro-ro-linje mellan Esbjerg och Amsterdam. Sträckan kommer att trafikeras av ett stort ro-ro-fartyg med kapacitet på 140 trailers – fartyget kommer segla två turer i veckan.Beslutet kom kort efter att den tyska regeringen beslutade att höja vägavgiften med DKK 1,2 per kilometer för lastbilar. Höjningen som godkänts av EU har givit upphov till högljudda protester.