Tysk minsvepare på grund utanför Norge

Den tyska minsveparen Grömitz står fast på grund utanför Florø i västra Norge. Grundstötningen skedde på tisdagen och orsakades av ett navigeringsfel. Den norska kustbevakningen har gjort tre misslyckade försök att dra loss fartyget och man överväger att hyra in en privat bärgare. Kustbevakningsfartyget KNM Hinnøy och KNM Tromsø bevakar området i händelse av oljespill och för att vid behov kunna evakuera minsveparens 42 man starka besättning. Vindarna ökar i området och väntas uppnå stormstyrka.