Tvåan på gång hos Aker Philadelphia

I slutet av förra året påbörjades byggandet av det andra i en serie på tio produkttankfartyg för Aker American Shipping US:s dotterbolag American Shipping Cooperation. De tio fartygen bareboatchartras av Overseas Shipholding Group och kommer att sättas in i inrikes trafik. Skeptiker menade att varvet i Philadelphia inte skulle kunna leverera i tid, om än alls. Varvet hamnade i kris 2002 när det behövde nytt kapital på cirka NOK en miljard. Aker Yards skickade också över 200 européer, huvudsakligen norrmän, för att organisera varvsverksamheten och överföra kompetens inom civil skeppsbyggnad. Det första containerfartyget som levererades kostade cirka NOK 500 miljoner mer än beräknat att bygga. Sedan dess har förhållandena förbättras. Orderboken består nu av de tio tankfartygen plus två optioner och man arbetar för att få OSG att beställa 13 fartyg till.