Två tunglyftfartyg till dansk/tyskt joint-venture

Combi Lift Shipping, ett joint-venture mellan danska J Poulsen Shipping och tyska Harren & Partners, har beställt två tunglyftsfartyg av Lloyds werft i Bremerhaven. Med en dödvikt på 11.000 ton blir fartygen de största i Combi Lifts flotta som idag består av 12 fartyg. Nybyggena utrustas med tre kranar på vardera 350 ton med lyftkapacitet på upp till 700 ton i par. De får också ro-ro-kapacitet och blir nedsänkbara för att kunna lasta/lossa flytande last. Leveranser sker tidigt 2008 och i mitten av 2008. Något slutligt beslut om flagg har inte tagits, men de byggs för att också kunna segla under dansk flagg säger skeppsredare Finn Poulsen på J Poulsen Shipping.