Två till för Aker Philadelphia

Akers varv i Philadelphia har fått beställning på ytterligare två 46.000-tons produkttankfartyg av Aker American Shipping, AAS, som i sin tur bareboatchartrar ut fartygen till Overseas Shipholding Group, OSG på tio år plus optioner. Därmed har varvet tolv fartyg i beställning för placering hos OSG. Varvet ingår i AAS, men nu diskuteras en delning av företaget i ett varvsbolag och ett rederi. Båda företagen skall då börsnoteras.