Två nya riggkontrakt till SeaDrill

Bermudabaserade riggrederiet SeaDrill har säkrat två femåriga charterkontrakt för totalt USD 359 miljoner. Kontrakten avser två självrätande tenderriggar med start 2008.