Fotograf: Wikipedia Commons/Ankara

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Nya pendelbåtslinjer för stockholmarna

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har beslutat att starta två nya pendelbåtslinjer för att lösa trafikpropparna. Man satsar närmare 80 miljoner.

Det är sträckorna Ekerö–Gamla stan och Ulvsunda–Södersjukhuset som ska få linjerna. SL (Storstockholms lokaltrafik) har fått i uppdrag att sköta upphandlingen, och ett krav är att pendelbåtarna ska vara ”snabba och miljövänliga.” Förhandlingar har inletts med Ekerö kommun, Stockholms stad och Trafikverket. Det är oklart när linjerna kan komma igång.

– Jag hoppas att Ulvsundalinjen kan komma igång inom två år, det vill säga 2015. Andra i nämnden hoppas på nästa vår men det tror jag är lite väl optimistiskt. Ekerö–Gamla stan kommer nog att ta lite längre tid. För båda linjerna gäller att vi måste anlägga bryggor och ordna med anslutningar och införskaffa nya fartyg, säger Karl Henriksson, kristdemokraternas representant i Trafiknämnden, till Sjöfartstidningen.

Årsbudgeten för linjen Ulvsunda–Södersjukhuset är 40 miljoner, medan budgeten för Ekerö–Gamla stan är 33 miljoner. Enligt Karl Henriksson är målsättningen att kunna sätta in en eldriven färja för den kortare Ulvsundalinjen.

– Det vore bäst men eftersom Ekerösträckan är betydligt längre krävs betydligt snabbare fartyg, typ katamaran. Här har vi tittat på pendelbåtstrafiken i Göteborg.

Bara två linjer idag

Idag finns enligt Karl Henriksson bara två egentliga båtlinjer i Stockholm för arbetspendlare; linjen Slussen–Djurgården som trafikeras av Djurgårdsfärjan samt den så kallade Sjövägen mellan Frihamnen och Nybroplan. Utöver det driver landstinget och Waxholmsbolaget många skärgårdslinjer.

– Sjövägen mellan Frihamnen och Nybroplan är en succé med ett stadigt ökande antal resande. Den visar både att det finns ett behov av att utnyttja genvägarna över vattnet och att trafikförvaltningen från i våras tog avstamp i felaktiga förutsättningar. Med pendelbåtar kan vi ge arbetspendlare möjlighet att resa miljövänligt och effektivt, säger Karl Henriksson, som är en stark pådrivare för pendelbåtstrafik.

– Stockholm har en trafikinfarkt, pendelbåtar är en del av lösningen helt klart.

Stort i andra städer

I framtiden kan stockholmarna komma att få se en rad nya pendelbåtslinjer, i maj i år presenterade SL en utredning där man undersökt nio tänkbara båtpendlingslinjer som skulle gå tre gånger i timmen i rusningstid och en gång i timmen resten av dagen.

Politikerna sneglar också mot andra ”vattenstäder”. I Oslo har man runt 4 miljoner resenärer per år på pendelbåtarna och i Hamburg med Elbe som rinner genom staden visar motsvarande siffra på drygt sju miljoner passagerare. Göteborg då? Runt två miljoner passagerare tar sig till och från jobbet, nöjen och andra aktiviteter med pendelbåtarna över Göta älv.