Två mudderverk till Rohde Nielsens flotta

Rohde Nielsen A/S håller på att bygga om två propellerdrivna pråmar till mudderverk på bolagets egna varv i Grenå. De två enheterna, Trud R och Magn R, har utrustas med nya större hyttutrymmen som har levererats av en polsk konstruktör. Ombyggnationerna följer ombyggnaden av ett tredje systerfartyg 2003 i Frederikshavn. Trud R och Magn R kommer att kunna börja operera inom de närmaste veckorna och kommer då bidra med en kapacitet på 1.410 kubikmeter var till Rohde Nielsens mudderverksflotta. För närvarande opererar tre enheter i spanska vatten, en i Portugal, en i Frankrike och två sydafrikanska vatten. Trion Modi R, Trud R och Magn R byggdes i Hong Kong 1994.