Två fartyg till estniska sjöfartsverket

Estniska sjöfartsverket har tagit leverans av två bojutläggningsbåtar med aluminiumskrov från det finska varvet Uusikaupunkki Työvene OY. EVA-301 är en katamaran som är 19 meter lång, nästan 7 meter bred och med ett djupgående på 1 meter. Båten är utrustad med djupmätare och sonar, bl.a. för att göra mätningar i insjön Peipsi. EVA-302 är 14 meter lång, 4 meter bred och med ett djupgående på 0,5 meter. Den har projekterats för att användas på floden Narva, som är grund men har ett snabbt flöde. Båtarna kostar EEK 22,7 och 8,6 miljoner (EUR 1,45 och 0,55 miljoner), och finansieras till 75 procent av European Regional Development Fund.