Två döda på lettiskt fartyg

Två ukrainska matroser påträffades döda den 18 januari på lettiskflaggade torrlastfartyget Sava Lake i Engelska kanalen. Liepaja Shipping Co:s fartyg, byggt 1990, 2.030 dwt, var på väg från Danmark till Portugal med metallskrot i lasten när besättningsmännen hittades i ett utrymme under backen. Efter att männen påträffats gick fartyget till Dover. Lettiska sjöfartsverkets haveriinspektör Mikhail Kovarski säger till SST att det är för tidigt att säga någonting om orsakerna till dödsfallen. En haveriutredning har inletts.