Turkiskt varv stängt efter dödsolyckor

Selah Shipyard i Tuzla har stängts av de turkiska myndigheterna efter två dödsolyckor under förra veckan.Uppgifter i turkisk media om hur många arbetare som förolyckats i olyckor på de många varven i Tuzla varierar. Enligt vissa tidningar har 73 arbetare dött på varven sedan början av 1980-talet när varven flyttade till Tuzla, andra tidningar skriver att dödssiffran är 93. På samma vis varierar uppgifterna om antalet förolyckade arbetare i år mellan 8 och 13.Klart är att varvet Selah är stängt till dess att arbetsförhållandena blivit tillräckligt bra. Efter olyckor och fackliga protester infördes i vintras statliga inspektörer på varven. Fackföreningarna och arbetsgivarorganisationen har nu, enligt turkiska media, kommit överens om att inrätta en oberoende säkerhetskommitté.