Turkiskt bulkfartyg frigett men annat fartyg kapat

Det turkiskflaggade bulkfartyget Yasin C som kapades den sjunde april 250 sjömil öster om Mombasa, Kenya, har frigetts, uppger EU Navfor Somalia. På grund av motorproblem har fartyget bogserats till Mombasa. Fartyget har en besättning på 25 man, alla turkiska medborgare. Fartyget med en dödvikt på 36.318 ton seglade inte i IRTC (International Recommended Transit Corridor) när det blev kapat.Lastfartyget Rak Afrikana, flaggat på St Vincent och Grenadinerna kapades 280 sjömil väster om Seychellerna morgonen den elfte april. Rak Afrikana, 7.651 dwt, ägs av Rak Afrikana Shipping LTD, Seychellerna. Besättningens storlek och nationaliteter är ännu oklara.