Turkiska varv delvis stängda efter arbetsmiljöolyckor

Turkiska myndigheter har delvis stängt tre varv i Tuzla på grund av dödsfall och stora brister i arbetsmiljön. Parlamentet har tillsatt en kommission för att utreda de omkring 40 dödsfall som under senare år inträffat på varvsanläggningarna. En rapport sammanställd av tre icke-statliga organisationer som visar på stora brister i arbetsmiljön inom varvssektorn har väckt stor uppmärksamhet och lett till fackliga protestaktioner. Det turkiska arbetsmarknadsministeriet har också utfört inspektioner som lett till att över 130 företag verksamma inom skeppsbyggnad i Tuzla-regionen antingen bötfällts eller varnats. Ett antal företag har också polisanmälts för misstänkta skatte- och bokföringsbrott. Enligt turkiska media gör en del företag upp ekonomiskt direkt med den olycksdrabbades familj utan att olyckan kommer till de rättskipande myndigheternas kännedom.Enligt rapporten finns en klart ökande trend när det gäller arbetsplatsrelaterade dödsfall. Man menar också att arbetsmiljöarbetet inte alls följt med i den snabba expansionen av den turkiska skeppsbyggnadsindustrin. Mätt i dödvikt har fartygsbyggandet i den Tuzla-baserade varvsindustrin nästan tiofaldigats under 2000-talet, till över en miljon ton dödvikt 2007.