Turbulensen i Scandlines fortsätter

Den interna turbulensen och samarbetssvårigheterna i dansk-tyska Scandlines fortsätter med oförminskad styrka. Nu uppges att den tyska parten har satt ut sin halva av företaget till försäljning utan att meddela sin danska partner. Flera källor hävdar att en tysk investmentbank har fått uppdraget att räkna på ett marknadsvärde för att prissätta andelen i en öppen försäljning, fortfarande utan att danskarna fått besked om detta. Krisen i bolaget är allvarlig och samarbetssvårigheterna har bl.a. inneburit att bokslutet för förra året ännu inte har godkänts av styrelsen trots att det legat klart sedan april/maj. Den problemtyngda organisationen leds av dansken Peter Grønlund som vd och tysken Uwe Backhorst som finanschef.