Tummen i ögat på oseriösa redare med ny webtjänst från ITF

Internationella Transportarbetarefederationen ITF lanserar nu www.itfseafarers.org där sjöfarare bl.a. ges möjlighet att direkt diskutera arbetsvillkor och annat på specifika fartyg. På sajten kan man också kolla upp ett fartyg och se om det omfattas av ett kollektivavtal. Om inte, får man information om ITF-inspektörernas inspektioner ombord. På sidan kommer också inspektörerna att blogga.