Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Arbetsmarknad | Ekonomi

Tufft för västsvenska maritima näringar

En ekonomisk kartläggning utförd av Business Region Göteborg visar att de maritima näringarna i Västsverige har haft svårt att återhämta sig efter finanskrisen 2008.

Business Region Göteborg analyserar kontinuerligt flera olika näringar i Västsverige som ett led i sitt arbete med att utveckla förutsättningarna för näringslivet.

I slutet av förra veckan presenterade de sin kartläggning av de maritima näringarna. Rapporten visar att antalet arbetstillfällen har minskat kraftigt sedan 2008 samtidigt som det så kallade förädlingsvärdet också sjunkit markant.

”Anmärkningsvärt”

– Min första reaktion var att det var slående hur dåligt det har gått sedan krisen 2008, utan någon direkt återhämtning. Min andra reaktion var att det är anmärkningsvärt att det kunnat ske på en sådan nivå mer eller mindre obemärkt, säger Timo Pohjanvuori, analytiker på konsultbolaget Prospero som sammanställt och analyserat ekonomisk statistik från 268 företag för åren 2008, 2012 och 2016.

Under perioden har antalet anställda inom de maritima näringarna gått från drygt 9.200 till bara strax över 6.500. I Göteborg beror det bland annat på nedläggningen av Broströms verksamhet och omstruktureringar och neddragningar i Göteborgs Hamn. Störst lokal förändring syns på Tjörn och Orust där nära 1.400 arbetstillfällen försvunnit i och med neddragningar eller nedläggningar av Transatlantic, Viking, Najad och Hallberg-Rassy.

Halverat bidrag till BNP

2008 hade den maritima näringen ett förädlingsvärde, alltså det värde företagen tillför BNP genom sin verksamhet, på strax över sju miljarder kronor. 2016 hade den siffran sjunkit till 3,6 miljarder kronor.

– Om man jämför med automotive i en liknande kartläggning vi gjort, så har den branschen ökat med 37 procent under motsvarande tid. Sedan 2012 har 4.000 jobb skapats inom fordonsindustrin, varav många i nya företag. Under samma tidsperiod har sjöfart fortsatt att tappa arbetstillfällen. Det är förbryllande, säger Timo Pohjanvuori.

Underlag för utveckling

Kartläggningen vill inte spekulera i varför det varit svårt för branschen att återhämta sig efter finanskrisen. I stället bör den, enligt Business Region Göteborg, ses som ett första steg i en djupare analys av läget. Den kommer bilda underlag för fortsatt utveckling.

– Vi ska prata mer om deras utmaningar och behov eftersom vi vill veta om deras uppfattning om verkligheten stämmer överens med kartläggningen. Vi vill också prata mer om hur sjöfarten kan skapa tillväxt med hjälp av de funktioner och nätverk som finns i klustret, säger Madeleine Johansson, projektledare för maritima näringar på Business Region Göteborg.

Kompetensråd

En annan utmaning som nämns i kartläggningen är kompetensförsörjningen. Där menar Business Region Göteborg att de kan bidra med kunskap och analys.

– För att få upp innovationskraften och tillväxten behövs rätt kompetens. I flera andra branscher har Göteborgsregionen etablerat kompetensråd där branschen kanaliserar frågor kring kompetensförsörjning, utbildningarnas kvalitet och kvantitet samt branschens attraktionskraft i ett framtidsperspektiv. Det kan vara ett sätt även för sjöfarten att lyftas och bli mer synlig och attraktiv, säger Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg inom kompetensförsörjning.