Fotograf: Stena Line

Kategori: Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart | RoRo

Tufft läge för Stena Line

Coronakrisen slår hårt mot Stena Line – den 16 mars varslades 950 personer om uppsägning från rederiet. Stena Saga, Stena Danica och Sassnitz ligger still och linjen mellan Oslo och Frederikshavn är nedlagd.

600 av de anställda som Stena Line har varslat är Seko sjöfolks medlemmar och igår stod det klart att 501 av dem sägs upp. 150 av de varslade är sjöbefäl och 200 är anställda iland. Carl Mårtensson, presschef på Stena Line, säger till Sjöfartstidningen att förhandlingarna med Sjöbefälsföreningen för de varslade sjöbefälen och med Unionen för de varslade landanställda ännu inte är klara och vill därför inte kommentera dem.

Tufft på flera sätt

Om uppsägningarna av de 501 Seko sjöfolkmedlemmarna, varav majoriteten är intendenturpersonal, säger Carl Mårtensson:

– Självklart har det varit tuffa förhandlingar med Seko, med all rätt. Det är ett tufft läge för Stena Line och vi har tagit en rad tuffa beslut och det här är ett av de tuffare. Att varsla och behöva säga upp medarbetare, det tycker ju ingen är roligt. I slutänden har vi alla fall kommit fram till en lösning, vilket kanske är det viktigaste för Stena Line nu, eftersom vi nu behöver fokusera mer på det som är vår intäktskälla – frakt. Vi är ett ropax-rederi men när stora delar av passagerartrafiken försvunnit med anledning av coronaviruset är vi tvungna att fokusera på fraktverksamheten. 

Korttidspermittering för landanställda

Utöver varslen är dessutom ett 200-tal personer i Stena Lines svenska landorganisation korttidspermitterade från den 1 april. Majoriteten är anställda på Masthuggsterminalen i Göteborg, men det berör också anställda i dotterbolagen Stena Line Travel Group och Retail and Food Service.

– Varslet ligger också kvar, men korttidspermitteringen är en kortsiktig lösning för att spara pengar. Stora delar av den verksamheten som de här personerna jobbar med ligger nere, säger Carl Mårtensson.

Seko sjöfolk skrev igår på sin hemsida om kommande omfattande omorganisationer på Stena Line. 

– Vi tittar just nu på hur vi organiserar oss generellt i hela bolaget, inte bara i Sverige och Skandinavien, men i dagsläget kan jag inte kommentera mer.

Tre fartyg ligger still, blir det fler sådana åtgärder?

– För Stena Line är det viktigt att trycka på att corona slår mest mot de linjer där passagerartrafiken är bärande, och det är därför vi har ställt just de fartygen. Framåt tittar vi på fler delar av flottan, tidtabeller, erbjudande, bemanning, även på landsidan. Vi utesluter definitivt inte att det kommer fler åtgärder. Vi har ingen möjlighet att fortsätta så som det var innan corona, som det ser ut nu. Detta kostar oss för mycket pengar helt enkelt, och sänker vi inte kostnaderna nu så finns vi inte kvar.

Hur är läget för er trafik på Nordsjön och Irländska sjön?

– Trafiken på Nordsjön och Irländska sjön är ungefär halva vår verksamhet både sett till antal linjer och intäkter. Generellt är frakten det som håller oss flytande inom hela nätverket. Vi ser en viss dipp i frakten nu också, sedan kanske någon vecka tillbaka, och vi räknar med att det kommer att fortsätta nedåt ett tag till, med anledning av att delar av industrin har stannat upp, säger Carl Mårtensson.

Han påpekar att mycket av Stena Lines trafik på Nordsjön och Irländska sjön redan är inriktad främst på godstransporter men också nödvändiga transporter av passagerare som färdas sjövägen till studier och arbete. 

– Vi utgör en viktig del av infrastrukturen i samtliga länder vi trafikerar, men inte minst på Irländska sjön och Nordsjön, så den trafiken fortgår. Vi har justerat i lite tidtabeller, men i dagsläget har vi inte tagit några beslut om att ställa några fler fartyg eller stänga några linjer. Vi har inte heller lagt några varsel.