Fotograf: Transatlantic

Kategori: Ekonomi | Offshore | Torrlast

Tufft för Viking Supply Ships

Viking Supply Ships AB förhandlar med bankerna om skulder i båda dotterbolagen, Transatlantic AB och Viking Supply Ships A/S.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]Viking Supply Ships A/S.

Resultatet efter skatt för den norskägda koncernen landade på minus 440 miljoner kronor för 2015, det framgår av bokslutskommunikén. Det ska jämföras med plus 200 miljoner kronor året innan. Resultatet före kapitalkostnader, EBITDA, stannade på 268 miljoner 2015 jämfört med 695 miljoner 2014.

Nyemission

För att klara upp situationen som döljer sig bakom siffrorna pågår förhandlingar med långivarna. ”Koncernens likviditet är ansträngd och i nuvarande marknad kommer koncernen inte att kunna uppfylla framtida åtaganden i låneavtalen.” står det i bokslutskommunikén där det också framkommer att koncernens huvudaktieägare norska Kistefos A/S i förhandlingar med långivarna meddelat att man ska garantera en nyemission på 15 miljoner dollar.

Förlängd tidsfrist

Förhandlingarna har gett i vart fall gett utökad tidsfrist för offshoreverksamheten: ”Viking Supply Ships A/S har träffat ett avtal med långivarna vari långivarna förbundit sig att inte begära förtidsåterbetalning av lån till och med den 20 mars 2016, vilket ger Viking Supply Ships A/S en utökad tidsfrist att åstadkomma en långsiktig lösning.”

Sjunkande fartygsvärden

För bolaget Transatlantics del nämns bland annat olika syn på fartygsvärden som en punkt i förhandlingarna med bankerna: ”I ett finansieringsavtal inom TransAtlantic AB finns klausuler som reglerar låneskuld i förhållande till marknadsvärde. Banken har åberopat denna klausul och begärt extraamortering om 47 MSEK. Koncernen är inte enig avseende bankens bedömning av marknadsvärdet på lämnade fartygspanter och har inlett samtal med banken kring riktigheten i denna begäran.”

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]