Tufft för varven

Hittills i år har varvspriserna i snitt fallit med nio procent, enligt Danmarks Skibskredit. Från segment till segment ser det olika ut och mest har priserna för torrbulksfartyg fallit med en nedgång på tolv procent. Trots lockande varvspriser har kombinationen av låga rater, höga bunkerpriser och värdeminskningar av den existerande flottan avhållit många redare från beställningar och under årets åtta första månader kontrakterades bara 13 miljoner cgt, en minskning med hela 50 procent. 35 procent av vad Danmarks Skipskredit kallar för aktiva varv vann inte en enda order mellan 1 januari och 31 augusti. Vissa varv har inte tecknat nya orders på två, tre år. Danmarks Skipskredit räknar med att många varv kommer att kasta in handduken under året. Om inget exceptionellt händer kommer utvecklingen att accelerera under 2013 och 2014, då varvspriserna förväntas falla ytterligare 10-15 procent.Nästa år förväntar sig Danmarks Skipskredit att nio procent av världens samlade varvskapacitet kommer att försvinna följt av 14-procentig minskning året därpå. Speciellt för mindre och medelstora kinesiska varv är situationen alarmerande.